Monday, 21 July 2008

Olgii-Khovd 16-21 July

We took 5 days to cycle from Olgii to Khovd, choosing the smaller roads rather than the corrugated `highway`. Our roads took us around the 4200 m high snowy peaks of Tsast Uul through lush river plains with many dozens of gers and thousands of goats, sheep, cows and horses. Higher up, the plains and mountains were much drier with just goats and camels. At one point we chose a beautiful narrow river valley, but halfway through the road ran out and we had to continue along a horsetrail, sometimes pushing the bikes and several times crossing the river. A beautiful trip! Our photo selection includes a range of the landscapes and roads. Enjoy!

We hebben er 5 dagen over gedaan om van Olgii naar Khovd te fietsen. We geven er de voorkeur aan om langs de rustige kleinere wegen te fietsen in plaats van de vaak zandige en hobbelige `snelweg`. Onze route heeft ons langs ed 4200 m hoge besneeuwde toppen van Tsast Uul gebracht, door groene valleien met tientallen gers en duizenden geiten, schapen, koeien en paarden. Hoger in de bergen is het veel droger en zien we vooral geiten en kamelen. We hadden een prachtig rivierdal uitgekozen, maar halverwege hield de weg op en zijn we `doorgefietst` langs een paardenpad, af en toe de fietsen duwen en verschillende keren de rivier oversteken. Prachtig dal! Onze foto selectie laat verschillende landschappen en wegen zien. Veel plezier!

Our route for this blog (green line)
Onze route voor deze blog (groene lijn)

The snowy peak of Tsast Uul
De besneeuwde top van Tsast Uul

The narrow valley with the horsetrail
Rivierdal met paardenpad

Suddenly a white and blue house appeared in the middle of a plain
Plotseling een wit en blauw huis (school?) midden op de vlakte

Landscape

The town Khovd in the distance
De stad Khovd in de verte

As usual the local boys came to help
De kinderen komen altijd helpen

Rocky road
Weg met losse stenen

Track through the sand
Zandweg

Horsetrail
Paardenpad

River crossing
De rivier oversteken

Multiple roads
De weg wordt steeds verschoven

No comments: