Tuesday, 12 August 2008

Altai-Bayankhongor 9-11 August

Just a short note.... We did manage to arrange transport from Altai to Bayankhongor, and got our experience of travelling Mongolian style. 15 people and a lot of luggage, including our bicycles, in a small minivan, it took 22 hours to cover 400 km. This says a lot about the condition of this main road (horribly corrugated and sandy), but also about the condition of the vehicle and Mongolian driving. We got stuck in a river in the middle of the night and it took about an hour to get the van out and another couple of hours to get the engine going again. After that the engine kept overheating. One of the 2 drivers got stuck in the vodka after he had driven the first 1.5 hours and the other driver had to to do all the remaining driving and engine fixing. But we arrived and are now about to head back into the mountains on our bicycles.

Een kort bericht... Het is ons gelukt om transport te regelen van Altai to Bayankhongor en we hebben nu dan ook de Mongoolse manier van reizen ervaren. 15 mensen en een heleboel bagage, inclusief onze fietsen, in een klein personenbusje, waarschijnlijk bedoeld voor 8 man. Het duurde 22 uur om 400 km af te leggen, en dit zegt veel over de conditie van de weg (vreselijk), maar ook over de conditie van de auto en de Mongoolse rijstijl. Midden in de nacht kwamen we vast te zitten in een rivier en het duurde een uur voordat we het busje weer op het droge hadden en nog een paar uur voordat de moter het weer deed. Daarna bleef de moter voordurend oververhit. Een van de 2 chauffeurs begon aan de vodka nadat hij 1,5 uur gereden had en de andere chauffeur moest daardoor verder al het rijden en het repareren alleen doen. Maar we zijn hier aangekomen en gaan nu weer op de fiets verder de bergen in.


Our route in this blog (dashed green line)
Onze route in deze blog (groene stippellijn)

Loading of the minibus in Altai
Het laden van de minibus

Somewhere between Altai and Bayankhongor: desolate, dry, sandy and corrugated
Ergens tussen Altai en Bayankhongor: verlaten, droog, zandig en een wasboordweg


No comments: